foto: Rune Sjögren

Fotokonst / Digital Art

Galleri 1 - Gallery 1

Galleri 2 - Gallery 2


Galleri 3 - Gallery 3


Galleri 4 - Gallery 4

Galleri 5 - Gallery 5

Runes bild i tidningen Digitalfoto
Rune's image in the magazine Digitalfoto


Runes bild i tidningen FOTO
Rune's image in the magazine FOTO


Skriv gärna en kommentar i gästboken /
Please write a comment in the guestbook

 


Till minne av

Rune Sjögren
1938 - 2010

Runes ord om hans bilder:


Bubblor, virvlar och skum bildar formationer och mönster. Vatten fryser till vackra kristaller. Is pressas samman. Ljuset och himlen ger färg. Naturens rörelser är levande. I varje sekund formas en ny bild. En björk ger fantastiska speglingar som ständigt förändras. Livet och rörelsen ger ro och är för mig avstressande.

Naturfotografering är en lisa för själen.
_______________________________

In loving memory of
Rune Sjögren
1938 - 2010

Rune's words about his pictures:

Bubbles, whirls and foam are made into formations and patterns. Water is freezing to beautiful crystals. Ice is pressed together. The light and the sky gives color. The movement of the nature is alive. In every second there is a new image being given. A birch gives fantastic reflections that is constantly changing. Life and movement gives rest and is relaxing for me.

To photographing nature is peaceful for my soul.
©2008 Rune Sjögren